ČISTENIE POTRUBIA

96hodina
  • Informácie k čisteniu potrubia : Cena je uvedená za 1 hodinu práce, ktorú vykonávajú dvaja technici. Približný čas na prípravu a samotné čistenie je pri bežne znečistenom kúrení 2 hodiny, samozrejme pri každom zákazníkovi je to odlišné z dôvodu dĺžky rozvodu kúrenia. Pri čistení potrubia pitnej vody sa používa dezinfekcia (môže/nemusí), ktorá pôsobí 24 hodín počas ktorých sa potrubie nesmie používať.

1. Servisná prehliadka je ročná údržba doporučená dodávateľom plynového spotrebiča – je nevyhnutné vykonávať ju raz ročne pre zaistenie optimálnej činnosti spotrebiča.

2. Zákonné povinnosti v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení podľa prílohy č.10 a § 13 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – viac na tomto odkaze

Cenové ponuky zasielame po obhliadke technikom

Overení partneri

VÁŠ PROBLÉM, NAŠE RIEŠENIE

Vysporiadame sa s každým problémom, či už ide o technické, alebo dispozičné riešenia.