• Plynové kotly, elektrické kotly, kotly na biomasu, solárne systémy... Montáž kúrenia je služba inštalácie a nastavenia kúrenia v domoch a budovách, zabezpečená tímom odborníkov.